STEMXR

:) STEMXR Web Poratlı, STEM temelinde geliştirdiği etkinliklerin sanal gerçeklik (VR),artırılmış gerçeklik (AR) ve simülasyonların bir arada kullanılarak sunulduğu tek çevrim içi eğitim platformudur. STEMXR, STEM temelinde sunduğu eğitim faaliyetlerine BÜDOTEK (Boğaziçi Üniversitesi Teknopark) bünyesinde devam etmektedir.
Öğrencilerin edinmiş oldukları ve edinecekleri gerçek deneyimleri ifade edebilmeleri, beceri geliştirme süreçlerini izleyebilmelerine bağlıdır. Bu bakımdan STEMXR, öğrencilere geleceğin mesleklerine yönelik beceriler kazanabilecekleri ve kendi öğrenmelerini izleyebilecekleri kapsamlı bir müfredat sunar.

Eleştirel Düşünme ve Kavramsal Anlama


Kavramsal anlamaya yönelik STEM temelinde geliştirilen her bir etkinlik, ulusal eğitim müfredatına entegre disiplinlerarası kavramların edinilmesine yönelik beceri setleri içermektedir. STEM öğretim becerilerinin kazanılmasına yönelik geliştirilen her bir etkinliğin kazanımları ise Bloom Taksonimisi ile eşleştirilmiştir. Bu sayede öğrenciler sürekli sorgulama ile eleştirel düşünmeye yönelik güncel hayat ile ilişkilendirilmiş deneyimler kazanırlar.Proje Çıktısı Ürün


STEMXR, her seviyede öğrenciyi pratik içinde ikna eden, VR, AR ve simülasyonlar ile zenginleştirilmiş 10.000'den fazla etkinlik sunar. Proje çıktısı öğrenme deneyiminin bir ürünü olduğu için benzersizdir.Bütünleştirici İçerik


‘’STEMXR Web Portali’’ndeki her etkinlik, optimizasyona açık modüler bileşenlere sahiptir. Öğrenciler, bir yapbozu tamamlar gibi, kazanımı özgürleştiren bileşenleri birleştirir. STEM temelli bütünleşik bir içerik ile çalışan öğrenciler, bu sayede STEM mesleklerinde kariyer yapma şansı elde edinerek geleceğin mesleklerine hazırlanırlar.Gerçek Deneyimler


Gerek sınıf içi gerekse sınıf dışında kullanıma yönelik hazırlanan STEMXR Web Poratlı öğrencilerin STEM Öğretim becerilerini beceri gelişimine yönelik hazırlanmıştır. Artırılmış gerçeklik (AR), sanal gerçeklik (VR) ve simülasyonlar ile zenginleştirilmiş her bir etkinlik güncel hayat ile ilişkilendirilmiş gerçek deneyimler sunar.

 

STEMXR Albümü
Daha fazlası için


Satın Al
Open chat
STEMXR Web Portalı